Kommende arrangementer

Tid

Sted

Arrangementsbeskrivelse

     
Fra og med fredag, den 3. juni 2022 til og med mandag, den 6. juni 2022 (Pinsen). Store Magasin på Korsør Fæstning

Korsør By og Overfarts Museum holder åbent de nævnte dage i tidsrummet 11.00-16.00 i forbindelse med Træskibs sammenslutningens pinsestævne i Korsør se  www.ts-skib.dk/ts-pinsestaevne/. Der er gratis adgang for alle på museet i denne periode.

     
Fredag, den 1. juli 2022 Betalingsanlægget i Halsskov

Tour de France - 1. etape passerer Korsør. Vi er til stede. Nærmere info følger.