Handicapadgang i Store Magasin

Udstillingen er på 1. sal i bygningen. Vi har en elevator til brug for gangbesværede og kørestolsbrugere, ligesom der selvfølgelig er ramper fra terræn til elevatoren i stueetagen. 

Der må ikke parkeres på selve Korsør Fæstnings område, men der er mulighed for at mindre køretøjer kan køre lige til museets indgangsdør for afsætning og opsamling.

Med hensyn til toiletter har vi gode forhold til alle. Toiletterne ligger lige ved indgangen til udstillingen og på samme etage som udstillingen.

 

Elevatortårn i stueetagen Elevatortårn på 1. sal

 

Handicapadgang  i Isbådsmuseet

Adgangsforholdene er ideelle for gangbesværede og kørestolsbrugere. Indgangsdøren ligger i niveau med det udvendige terræn. Indendørs foregår færdsel på et stålristdæk i niveau med indgangsdøren. Parkeringspladsen ligger lige for enden af bygningen og der er flisebelagt gangvej fra parkeringspladsen til indgangsdøren.

Med hensyn til toiletter stiller kommunen gode offentlige toiletter til rådighed. Indgangen til toiletterne er i gavlen på bygningen ud mod parkeringspladsen.

 

Indgangsdøren

Stålristdæk udlagt ovenpå stengulv