Historie

Korsør er en by på det yderste vestlige hjørne af Sydvestsjælland ved farvandet Storebælt. Byen har 14.418 indbyggere (2023) og ligger i Slagelse Kommune i Region Sjælland.

Byen er delt i to bydele, Sydbyen der ligger syd for havnen og noret – samt Halsskov, der ligger nord for Noret. Halsskov husede i sin nordligste bydel (indtil Storebæltsbroen var færdig i 1998) en stor færgehavn for bilfærgerne til Knudshoved, i bydelens sydligste del tættest på Sydbyen fandtes endestationen på jernbanestrækningen København – Korsør. Herfra afgik jernbanefærgerne til NyborgStationen og færgehavnen blev nedlagt i 1997 og erstattet af en nyere station nord for Halsskov i forbindelse med åbningen af jernbanedelen af Storebæltsforbindelsen.

Folk, der bor i eller kommer fra Korsør, kaldes korsoranere eller korsørianere, tidligere også crucisoranere (af lat. crux, kors). Folk, der bor på Halsskov-siden kaldes undertiden for “halskovitter”.

Etymologi

Første del af stednavnet Korsør er Kors efter et korsformet sømærke på sandstranden, hvilket sidste (gruset eller sandet strandbred) har heddet ør(e) som kendt fra stednavne som Helsingør, Dragør og Øresund. Korset optræder i byens våben fra 1608, velnok dannet efter navnet. Det ældste kendte byvåben fra 1519 viste bykirkens gavl.

Store Magasin blev opført efter ordre fra kong Christian d. IV omkring år 1610.

Museets historie.

Museet startede i 1981 med Skibsmaskinchef Poul Bell som initiativtager sammen med interesserede fra Storebæltsoverfarten og andre med historisk interesse i og omkring Korsør. Museet fik fra starten stillet en bygning til rådighed af Korsør Kommune, som tidligere har huset vandrehjemmet på Korsør Fæstning. Bygningen huser i dag Marinestuen.

Den 15 juni 1983 blev museet indviet, efter bygningen havde gennemgå en omfattende ombygning forestået af daværende Korsør Kommune.
Efterhånden blev pladsen for trang på grund af de mange effekter, museet modtog fra bl.a. færgeoverfarten, så i 1997 flyttede museet over i kong Christian d. IV Store Magasin, som Søværrnet gennem mange har anvendt men forlod nogle år tidligere.

På 1. sal ligger museets udstilling i dag. Kælder og loft anvendes til museets omfattende samling af arkivalier.

Stueetagen bruges af Korsør by til udstillinger og repræsentation.

Korsør By og Overfartsmuseum drives som en privat forening via medlemskontingent, donationer og med økonomisk tilskud fra Slagelse Kommune.

Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Korsør

Referencer

  • J.P. trap: Kongeriget Danmark; 1. Udgave 2. Bind: Frederiksborg, Kjøbenhavns, Holbæk, Sorø og Præstø Amter; Kjøbenhavn 1858; s. 306