Museumsforeningen

Korsør By og Overfartsmuseum drives som en privat forening via medlemskontingent, donationer og med økonomisk tilskud fra Slagelse Kommune.

Skulle du som frivillig have lyst til at give et nap med i driften af museet, være kustode eller være med i andre forefaldende opgaver,
hører vi gerne fra dig