Bliv medlem

Medlemskab af museumsforeningen i 2024 koster 100,- kr. pr. person og 150,- kr. pr. par. Husk at skrive begge jeres navne på indmeldelsesblanketten ved par-medlemskab.

Kontingent løber fra 1/1 – 31/12 2024. Efter 31/12 skal der betales nyt kontingent for 2025.

Kilk på Download for at hente Indmeldelsesblanket

Indmeldelsesblanket


Vi kan altid bruge hjælp

Skulle du som frivillig have lyst til at give et nap med i driften af museet, være kustode eller være med i andre forefaldende opgaver, hører vi gerne fra dig